Kauno „Ryto“ pradinė mokykla

01. Priešmokyklinio ugdymo grupė. Baldai atitinka vaikų ūgį. Lentynose ugdymui reikalingos priemonės ir žaislai. Ant sienų – plakatai, televizorius ir vaikų darbeliai.

Vaikų poilsiui skirtas minkštasuolis, kilimas ir žaidimų namelis. Visa aplinka estetiška, spalvinga, pritaikyta priešmokyklinio amžiaus vaikų poreikiams.

Zita Mogenienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyr. mokytoja

02. Klasės aplinka pritaikyta joje besimokantiems pirmokams. Yra daug vaizdinės medžiagos: raidžių traukinys, dvibalsių traukinukas, magnetinės skaičių kortelės, laikrodžio modelis, plakatai apie saugų elgesį, klasės elgesio taisyklės. Vaikų kūrybiniai darbai eksponuojami ant pažinimo medžio. Kabinete turime ir audio-video techniką: kompiuterį, televizorių, spausdintuvą, grotuvą.

Dalė Ulevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

03. Klasės jaukumą sukuria netradiciškai dažytos sienos, nuolat puošiamos mokinių kūrybiniais – projektiniais darbais, mokymą/si lengvinančiom mokymo priemonėm. Nauji mobilūs suolai sustatomi netradiciškai ir pritaikomi grupiniam darbui. Klasė kompiuterizuota, yra televizorius, kas kryptingai ir aktyviai naudojama mokymo/si procese.

Adelė Paukštienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

04. Ic klasėje ant kamštinės sienos vaizdinė priemonė "Pažinimo takas". Jos paskirtis trejopa: lietuvių kalbos pamokose padeda susipažinti su raidėmis ir išmokti jas rašyti; matematikos pamokose padeda pažinti plokštumines geometrines figūras ir jų sąvokas; daliės pamokose moko spalvų pažinimo ir taisyklingų jų pavadinimų.

Asta Karvelienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

05. Funkcionali ir mobili klasės aplinka, pritaikyta besimokantiems antrokams, įvairiems jų poreikiams. Nesunku sukurti mažesnes erdves individualiai ar grupinei mokinių veiklai. Mokymuisi reikalinga medžiaga grupuojama klasės zonose pagal dalykines sritis: lietuvių, matematikos, gamtos, skaitymo. Klasės galinė siena skirta mokinių darbų parodai.

Dalia Sutkaitienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

06. Klasės ugdomoji aplinka sukurta trečiokų mokymuisi ir dalykinėms kompetencijoms ugdyti. Vaizdinė medžiaga ir ugdymo priemonės išdėstytos pagal dalykines sritis. Keičiamos, papildomos mokslo metų eigoje, pagal temas ir ugdymo programos turinį.

Rima Papievienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

07. Klasė suskirstyta į dvi zonas: ugdymo ir laisvalaikio. Laisvalaikio zonoje – minkšta baldų dalis, grožinės literatūros bibliotekėlė, lentynos žaidimams bei priemonių krepšeliams. Šioje zonoje mokiniai žaidžia įvairius stalo žaidimus, ilsisi, skaito knygeles, švenčia gimtadienius, šoka, vaidina.

Ingrida Ūsienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

08. Anglų kalbos kabinetas pritaikytas ankstyvajam anglų kalbos ugdymui, kuris vyksta pogrupiais. Kabinete yra 9 kompiuterizuotos darbo vietos, multimedija, muzikinis centras. Nuolat eksponuojami vaikų projektiniai kūrybiniai darbai. Yra daug žaislų, skirtų vaidinimui, mokomųjų stalo žaidimų; žodynai, angliškos grožinės literatūros bibliotekėlė mokiniams.

Edita Jusienė, anglų kalbos vyr. mokytoja; Jurgita Vytienė, anglų kalbos mokytoja.

 

© 2007-02-17 - 2014-09-20 Kauno m. pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis, mgarnionis@gmail.com