Būdvardis. Pasikartokite teoriją

Būdvardis – yra kalbos dalis, kuri reiškia daiktų požymius ir atsako į klausimus koks? kokia? kokie? kokios?

Sakinyje būdvardis derinamas su daiktavardžiu gimine, skaičiumi ir linksniu.

Moteriškosios giminės būdvardžiai – atsako į klausimus kokia? kokios?, pvz.: pilka, pilkos.
Vyriškosios giminės būdvardžiai – atsako į klausimus koks? kokie?, pvz.: pilkas, pilki.

Sakinyje būdvardis derinamas su daiktavardžiu gimine, skaičiumi ir linksniu.

Vienaskaitos būdvardžiai atsako į klausimus, koks? kokia? pvz.: pilkas, pilka.
Daugiskaitos būdvardžiai atsako į klausimus, kokie? kokios? pvz.: pilki, pilkos.

Sakinyje būdvardis derinamas su daiktavardžiu gimine, skaičiumi ir linksniu.

Būdvardžių vardininkas –  klausimas koks? kokia? kokie? kokios?,
Būdvardžių kilmininkas –  klausimas kokio? kokios? kokių?,
Būdvardžių naudininkas –  klausimas kokiam? kokiai? kokiems? kokioms? ,
Būdvardžių galininkas –  klausimas kokį? kokią? kokius? kokias?,
Būdvardžių įnagininkas –  klausimas kokiu? kokia? kokiais? kokiomis?,
Būdvardžių vietininkas –  klausimai kokiame? kokioje? kokiuose? kokiose?.

Linksniavimas

 

Vienaskaita
V. koks? kokia? puikus, puiki
K. kokio? kokios? puikaus, puikios
N. kokiam? kokiai? puikiam, puikiai
G. kokį? kokią? puikų, puikią
Įn. kokiu? kokia? puikiu, puikia
Vt. kokiame? kokioje? puikiame, puikioje

Daugiskaita
V. kokie? kokios? puikūs, puikios
K. kokių? puikių
N. kokiems? kokioms? puikiems, puikioms
G. kokius? kokias? puikius, puikias
Įn. kokiais? kokiomis? puikiais, puikiomis
Vt. kokiuose? kokiose? puikiuose, puikiose

Pasitikrinkite žinias

 

Lietuvių kalbos testai
Garsus tariame taisyklingai! testai.pradinukai.lt pradinukai.lt