b03 Būdvardžio vyriškoji giminė

/5
1 balsai, 2 vidurkis
0

b03 Būdvardžio vyriškoji giminė

 mokomasis testas

 5 klausimai teste.   be laiko limito atsakymui.

 5 klausimų bankas

1 / 5

Pažymėk vyriškosios giminės būdvardį:

Pūtė smarkus vėjas.

2 / 5

Kuris žodis yra vyriškosios giminės būdvardis?

3 / 5

Kiek vyriškosios giminės būdvardžių yra sakinyje?

Moliniame ąsotyje buvo gira.

4 / 5

Kokios giminės būdvardžio trūksta sakinyje?

Padangė prisipildė _________ debesų.

5 / 5

Į kokius klausimus atsako vyriškosios giminės būdvardžiai?

Rezultatas

0%

Įvertinkite:

b03 Būdvardžio vyriškoji giminė
Į viršų