1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Matematika
4. Pasaulio paž.
5. Kūno k. (laukas/stalo žaid.)