Garsas B

Garsas b kalbant dažniausiai keičiamas p. Šis tarimo netikslumas atsispindi ir rašant. Priežastis — netobula foneminė klausa bei nepakankamai išlavintos balso stygos.

B — uždarumos, sprogstamasis, abilūpinis priebalsis, skardusis. Gali būti kietasis ir minkštasis.

Tariant garsą b, lūpos suspaustos ir įtemptos kiek mažiau, negu tariant p. Uždaruma susidaro viršutinei lūpai prispaudus prie apatinės. Iš plaučių iškvepiama oro srovė išsprogdina uždarumą ir pasigirsta garsas b. Balso stygos virpa. Liežuvio galiukas atsitraukia nuo apatinių priešakinių dantų, o liežuvio nugarėlės užpakalinė dalis kiek pakyla prie minkštojo gomurio.

Tariant minkštąjį b, sprogimas kiek silpnesnis, liežuvio galiukas pasislenka prie priešakinių dantų, o vidurinė liežuvio nugarėlės dalis kiek pakyla prie kietojo gomurio ir liečia jo pakraščius.

Kalbos padargų mankštos pratimai mokant tarti garsą b

Pirmiausia lavinama foneminė klausa, mokant skirti iš klausos balsius nuo priebalsių, vėliau skardžiuo-sius priebalsius nuo dusliųjų (v-f, z-s, ž-š) ir tik tada b nuo p. Parengiamieji pratimai gali būti tokie:

1. Pučiama balsinga oro srovė pro atkištas į priekį lūpas arba ilgai, tęsiant tariamas garsas m... Tuo metu pirštu staigiais vertikaliais judesiais judinamos lūpos, kad jos susiglaustų. Girdisi bbb... Tariant garsą o, girdisi bo bo bo, tariant ū — bū bū bū....

2. Liepiama tarti m m m... Pirštais užspausti nosį ir staigiai vertikaliais judesiais judinti lūpas. Girdisi mb mb arba bbbb....

3. Dar galima skruostus pripūsti oro ir tariant garsą bei lengvai juos daužant, jį išsprogdinti.

4. Pučiant balsingą oro srovę, pirštu braukyti lūpas. Girdisi bbbb....

5. Dar galima imituoti balandžio burkavimą bei kitus pratimus-žaidimus, kurie padeda išmokyti teisingai tarti.

Visus pratimus patartina atlikti kiek galima žemesniu balsu, kad išryškėtų garso skardumas. Kai vaikai įsiklauso į garso skambesį ir išmoksta savarankiškai ištarti garsą b, jis įtvirtinamas skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose, kalboje ir ypač daug dėmesio skiriama jo diferenciacijai nuo garso p.