Gabių mokinių iniciatyvinė grupė

Veiklos programa

Tikslas: sudaryti sąlygas gabių mokinių poreikiams, kūrybiškumui, saviraiškai atsiskleisti, skatinant jų motyvaciją, lyderystę bei žingeidumą.

Uždaviniai: 
1.  Sudaryti sąlygas gabių vaikų atpažinimo ir ugdymo plėtrai, ieškant naujų metodinių priemonių ir instrumentų darbui su gabiais vaikais bei dalijantis gerąja patirtimi.
2. Organizuoti  gabiems vaikams skirtus renginius, suteikiant galimybę būti atpažintiems ir pripažintiems.
3. Bendradarbiauti su kitomis iniciatyvinėmis grupėmis, ankstyvojo anglų kalbos mokytojų metodiniu būreliu, kitais  socialiniais partneriais.
4. Pasitarimų, konsultacijų, paskaitų metu tobulinti mokytojų profesines kompetencijas, atpažįstant ir ugdant gabų mokinį.

 
 

Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Data

Vieta

Atsakingi

1.

Gabių mokinių ugdymo iniciatyvinės grupės narių pasitarimas dėl veiklos plano 2019-2020  m.m. sudarymo ir tvirtinimo.

spalio

31 d.

 „Ryto“ pradinė mokykla

Dalia Sutkaitienė

2.

2–4 klasių mokinių literatūrinė viktorina  „Pelėdos knygynas“

 

lapkričio 7 d.

„Ryto“ pradinė mokykla

Dalė Ulevičienė

Adelė Paukštienė

3.

Gabių mokinių ugdymo iniciatyvinės grupės inicijuojamas seminaras

„Diagnostinių mokinių pasiekimų vertinimo įrankių (teksto suvokimo, rašymo, pasaulio pažinimo) nagrinėjimas ir jų taikymas ugdymo procese“. Lektorė Nadia Venckuvienė

lapkričio 27 d.

14 val.

KPKC

Audronė Antanavičienė

 

Dalia Sutkaitienė

4.

 Pradinių klasių mokytojų ir 3-4 klasių mokinių konferencija ,,Menų malūnas“.

lapkričio
27 d.

J.Grušo meno gimnazija

Gitana Kairienė

Rita Subatkevičienė

5.

Respublikinis pradinių klasių lietuvių kalbos konkursas-viktorina „Kaunas kaip raštas, įaustas į drobę“.

sausio 23 d.

Erudito licėjus

Daiva Jankauskienė

Loreta Raižienė

6.

 Meninio skaitymo konkursas

  3-ių ir 4-ų klasių mokiniams

gruodžio - vasario mėn.

Dainavos progimnazija

Ramunė Barkauskienė

7.

 Savos kūrybos konkursas „Saulės spindulėlis“
 4-ų klasių mokiniams

kovo mėn.

Dainavos progimnazija

Ramunė Barkauskienė

8.

 Viktorina „Protų mūšis“  3-ių klasių mokiniams

balandžio 9 d.

 

Panemunės pradinė mokykla

Vita Vedegienė

Asta Buckiūnienė

9.

 Matematikos popietė 2-ų klasių mokiniams „Mąstau ir skaičiuoju“

kovo 24 d.

KTU  Inžinerijos licėjus

Aldona Urbonienė

 

10.

 Pasaulio pažinimo viktorina ,,Giliukas“3-ių  

 klasių mokiniams

kovo 25 d.

T.Ivanausko progimnazija

Birutė Armanavičienė

11.

  Matematikos olimpiada 4-ų klasių mokiniams   ,,Skaičiukas - 2019“

balandžio 2 d.

„Varpelio“  pradinė mokykla

Gitana Paražinskienė

 

12.

 Lietuvių kalbos diktantas 4-ų klasių mokiniams „Raštingiausias pradinukas“

 

balandžio mėn. 2 d.

„Vyturio“  
gimnazija

Auksė Frejienė

13.

 Metinis ataskaitinis pasitarimas

gegužės mėn.

,,Ryto“ pradinė mokykla

Dalia Sutkaitienė

Nariai

Eil. nr.

Vardas, pavardė

Mokykla

1.       

Dalia Sutkaitienė (koordinatorė)

Kauno „Ryto“ pradinė mokykla

2.       

Ingrida Žemantauskienė (sekretorė)

Kauno P. Mašioto pradinė mokykla

3.       

Daina Gitana Paražinskienė

Kauno „Varpelio“ pradinė mokykla

4.       

Ilona Jesevičienė

Kauno „Vyturio“ gimnazija

5.       

Loreta Prochorskienė

Kauno Simono Daukanto progimnazija

6.       

Kristina Grybienė

Kauno mokykla-darželis „Šviesa“

7.       

Aušra Jankauskienė

Kauno mokykla-darželis „Šviesa“"

8.       

Vida Karčiauskienė

Kauno mokykla-darželis „Šviesa“

9.       

Rima Papievienė

Kauno „Ryto“ pradinė mokykla

10.   

Inesa Matižonkienė

Kauno Kovo 11-osios gimnazija

11.   

Auksė Frejienė 

Kauno „Vyturio“ gimnazija

12.   

Gitana Skaudienė

Kauno „Vyturio“ gimnazija

13.   

Jolanta Šturmienė

Kauno „Vyturio“ gimnazija

14.   

Zinaida Vaitulionienė

Kauno mokykla-darželis  „Rūtelė“

15.   

Laima Žiaukienė

Kauno mokykla-darželis  „Rūtelė“

16.   

Rima Stankevičienė

Kauno Montesori mokykla-darželis „Žiburėlis“

17.   

Vita Vedegienė

Kauno Panemunės pradinė mokykla

18.   

Asta Buckiūnienė

Kauno Panemunės pradinė mokykla

19.   

Edita Miliušienė

Kauno Jono Pauliaus II gimnazija

20.   

Aldona Komisaraitienė

Kauno Dainavos pagrindinė mokykla

21.   

Ramunė Barkauskienė

Kauno Dainavos pagrindinė mokykla

22.   

Danguolė Danielienė

Kauno Veršvų gimnazija

23.   

Asta Žemgulytė

Kauno P. Mašioto pradinė mokykla

24.   

Vesta  Žukienė

Kauno P. Mašioto pradinė mokykla

25.   

Daiva Jankauskienė

Erudito licėjus

26.   

Loreta Raižienė

Erudito licėjus

27.   

Aldona Urbonienė

KTU Inžinerijos licėjus

28.   

Loreta Paulauskienė

KTU Inžinerijos licėjus

29.   

Rita Križinauskienė

Kauno Milikonių pagrindinė mokykla

30.   

Gina Paulavičienė

Kauno Milikonių pagrindinė mokykla

31.   

Gitana Kairienė

Kauno Juozo Grušo meno gimnazija

32.   

Vaida Gailiuvienė

Kauno Juozo Grušo meno gimnazija

33.   

Rita Subatkevičienė

Kauno Juozo Grušo meno gimnazija

34.   

Birutė Armanavičienė

Tado Ivanausko progimnazija

35.   

Edita Piekienė

Tado Ivanausko progimnazija