Iniciatyvos

Gabių mokinių iniciatyvinė grupė

Veiklos programa

Tikslas: sudaryti sąlygas gabių mokinių poreikiams, kūrybiškumui, saviraiškai atsiskleisti, skatinant jų motyvaciją, lyderystę bei žingeidumą.

Uždaviniai: 
1.  Sudaryti sąlygas gabių vaikų atpažinimo ir ugdymo plėtrai, ieškant naujų metodinių priemonių ir instrumentų darbui su gabiais vaikais bei dalijantis gerąja patirtimi.
2. Organizuoti  gabiems vaikams skirtus renginius, suteikiant galimybę būti atpažintiems ir pripažintiems.
3. Bendradarbiauti su kitomis iniciatyvinėmis grupėmis, ankstyvojo anglų kalbos mokytojų metodiniu būreliu, kitais  socialiniais partneriais.
4. Pasitarimų, konsultacijų, paskaitų metu tobulinti mokytojų profesines kompetencijas, atpažįstant ir ugdant gabų mokinį.

 

Renginio pavadinimas

Data

Vieta

Atsakingi

1.       

„Gabių mokinių ugdymo iniciatyvinės grupės veikla 2022–2023 m. m.“

spalio mėn. 11 d.

 „Ryto“ pradinė mokykla Virtualus susitikimas

Dalia Sutkaitienė

2.       

Viktorina „Protų mūšis“  3-ių klasių mokiniams

lapkričio mėn. 17 d. 13 val.

Panemunės pradinė mokykla

Vita Vedegienė Asta Buckiūnienė

3.       

Kauno m. 2–4 pradinių klasių mokinių dailaus rašto konkursas

sausio mėn.

Virtuali aplinka

Dalia Sutkaitienė Ingrida Žemantauskienė

4.       

Tarptautinis 4 klasių mokinių lietuvių kalbos konkursas - viktorina „Kalba yra mūsų tauta kalba esame mes“  (aktorė A. Šataitė).

vasario  mėn. 8 d.

Erudito licėjus

Daiva Jankauskienė Loreta Raižienė

5.       

Kauno m. 2 klasių mokinių matematikos popietė „Mąstau ir skaičiuoju 2023“.

kovo mėn. 21 d.

KTU  Inžinerijos licėjus

Aldona Urbonienė

6.       

Pasaulio pažinimo viktorina ,,Giliukas“3-ių  klasių mokiniams

kovo mėn. 29 d. 13 val.

Kauno Tado Ivanausko progimnazija

Birutė Armanavičienė Edita Piekienė

7.       

Lietuvių kalbos diktantas 4-ų klasių mokiniams „Raštingiausias pradinukas“

balandžio mėn.

Kauno „Vyturio“ gimnazija

Auksė Frejienė

8.       

Kauno m. 3 klasių mokinių matematikos olimpiada

balandžio mėn.

 „Ryto“ pradinė mokykla

Dalia Sutkaitienė

9.       

Kauno m. 4 klasių mokinių matematikos olimpiada „Skaičiukas – 2023“

balandžio mėn.  

„Varpelio“  pradinė mokykla

Gitana Paražinskienė

10.   

Mokinių konferencija „Tūkstantis žvilgsnių į Lietuvą"

kovo / balandžio mėn.

Kauno mokykla - darželis  „Šviesa"

Kristina Grybienė Aušra Jankauskienė Vida Karčiauskienė

11.   

Savos kūrybos konkursas „Saulės spindulėlis“
 4-ų klasių mokiniams

gegužės mėn.

VDU klasikinio ugdymo mokykla

Ramunė Barkauskienė

12.   

Kauno m. 3–4 pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas

gegužės mėn.

VDU klasikinio ugdymo mokykla

Ramunė Barkauskienė

13.   

Ataskaitinis pasitarimas

birželio mėn.

,,Ryto“ pradinė mokykla

Dalia Sutkaitienė Ingrida Žemantauskienė

Nariai

Eil. nr.

Vardas, pavardė

Mokykla

1.       

Dalia Sutkaitienė (koordinatorė)

Kauno „Ryto“ pradinė mokykla

2.       

Ingrida Žemantauskienė (sekretorė)

Kauno P. Mašioto pradinė mokykla

3.       

Daina Gitana Paražinskienė

Kauno „Varpelio“ pradinė mokykla

4.       

Ilona Jesevičienė

Kauno „Vyturio“ gimnazija

5.       

Loreta Prochorskienė

Kauno Simono Daukanto progimnazija

6.       

Kristina Grybienė

Kauno mokykla-darželis „Šviesa“

7.       

Aušra Jankauskienė

Kauno mokykla-darželis „Šviesa“"

8.       

Vida Karčiauskienė

Kauno mokykla-darželis „Šviesa“

9.       

Rima Papievienė

Kauno „Ryto“ pradinė mokykla

10.   

Inesa Matižonkienė

Kauno Kovo 11-osios gimnazija

11.   

Auksė Frejienė 

Kauno „Vyturio“ gimnazija

12.   

Gitana Skaudienė

Kauno „Vyturio“ gimnazija

13.   

Jolanta Šturmienė

Kauno „Vyturio“ gimnazija

14.   

Zinaida Vaitulionienė

Kauno mokykla-darželis  „Rūtelė“

15.   

Laima Žiaukienė

Kauno mokykla-darželis  „Rūtelė“

16.   

Rima Stankevičienė

Kauno Montesori mokykla-darželis „Žiburėlis“

17.   

Vita Vedegienė

Kauno Panemunės pradinė mokykla

18.   

Asta Buckiūnienė

Kauno Panemunės pradinė mokykla

19.   

Edita Miliušienė

Kauno Jono Pauliaus II gimnazija

20.   

Aldona Komisaraitienė

Kauno Dainavos pagrindinė mokykla

21.   

Ramunė Barkauskienė

Kauno Dainavos pagrindinė mokykla

22.   

Danguolė Danielienė

Kauno Veršvų gimnazija

23.   

Asta Žemgulytė

Kauno P. Mašioto pradinė mokykla

24.   

Vesta  Žukienė

Kauno P. Mašioto pradinė mokykla

25.   

Daiva Jankauskienė

Erudito licėjus

26.   

Loreta Raižienė

Erudito licėjus

27.   

Aldona Urbonienė

KTU Inžinerijos licėjus

28.   

Loreta Paulauskienė

KTU Inžinerijos licėjus

29.   

Rita Križinauskienė

Kauno Milikonių pagrindinė mokykla

30.   

Gina Paulavičienė

Kauno Milikonių pagrindinė mokykla

31.   

Gitana Kairienė

Kauno Juozo Grušo meno gimnazija

32.   

Vaida Gailiuvienė

Kauno Juozo Grušo meno gimnazija

33.   

Rita Subatkevičienė

Kauno Juozo Grušo meno gimnazija

34.   

Birutė Armanavičienė

Tado Ivanausko progimnazija

35.   

Edita Piekienė

Tado Ivanausko progimnazija

lpuma