Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo iniciatyvinė grupė

Tikslas:  supažindinti mokyklų pradinių klasių mokytojus su mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymu.

Uždaviniai:

1. Rengti iniciatyvinės grupės narių susirinkimus.

2. Bendrauti  su specialistais.

3. Pasitarimų, konsultacijų metu tobulinti mokytojų profesines kompetencijas, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius  mokinius.

 

Veiklos planas  2015-2016 m.m. 

Data

Renginio pavadinimas

Vieta

10 mėn.

Pasitarimas „Dėl plano sudarymo 2015- 2016 m. m.

Kauno Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla

11 mėn.

Šventė „Aš ir tu- mes kartu“ specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems  mokiniams. 

Kauno Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla

12 mėn.

  Pasitarimas „Dėl darbo su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais“.

J. Grušo meno mokykla

01 mėn.

Pasitarimas „Dėl darbo su specialiųjų poreikių mokiniais ir jų tėveliais.“

Kauno vaikų abilitacijos centras

02mėn.

Pasitarimas „Dėl darbo su hiperaktyviais vaikais“.

Kauno lopšelis- darželis „Liepaitė“.

03 mėn.

Išvyka su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais.

Kauno Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla

04 mėn.

Susitikimas su Vilniaus miesto specialiųjų poreikių mokinių ugdymosi iniciatyvine grupe.

Kauno Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla.

05 mėn.

Pasitarimas „Dėl iniciatyvinės grupės veiklos aptarimo“.

Kauno Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla.

 

Aprobuota iniciatyvinės - kūrybinės grupės pasitarime 2015 metų spalio 14 dieną.

Pasitarimo pirmininkė Jūratė Skerstonienė

Pasitarimo sekretorė Ženeta Miladauskienė

 

Nariai

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Darbovietė

1.

Jūratė Skerstonienė   

Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla

2.

Ženeta Miladauskienė     

Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla

3.

Nijolė Čiučiulkienė 

Veršvų vidurinė mokykla

4.

Agnė Paprockaitė

Valančiaus pradinė mokykla

5.

Vilma Dailidienė

Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla

6.

Dalia Butvilienė

Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla

7.

Daiva Pranevičienė

Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla

8.

Aušra Jankienė

Dainavos pagrindinė mokykla

9.

Vita Masaitienė

Dainavos pagrindinė mokykla

10.

Jolanta Lišauskienė

„Paparčio“ pradinė mokykla

11.

Audronė Strolienė

„Paparčio“ pradinė mokykla

12.

Jolita Čistovienė

„Paparčio“ pradinė mokykla

13.

Jolita Beinorienė

Montesori mokykla-darželis „Žiburėlis“

14.

Dalia Versekėnaitė

Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla

15.

Česlova Karpovienė

KTU Vaižganto progimnazija

16.

Vaclova Vilė Gružauskaitė 

„Rūtelė“ mokykla- darželis

17.

Daiva Mickuvienė

Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla

18.

Vilija Želvienė  

T. Ivanausko gimnazija

19.

Jovita Tamašauskienė

J. Dobkevičiaus vidurinė mokykla

20.

Linita Sabienė

J. Grušo meno gimnazija

21.

Rita Križinauskienė

„Nemuno“  mokykla, daugiafunkcinis centras

22.

Zita Skatikienė

„Nemuno“ mokykla, daugiafunkcinis centras.

23.

Janina Rimydienė

Veršvų vid. mokykla

24.

Ramunė Barkauskienė

Dainavos pagrindinė mokykla

25.

Rimantė Bagdonienė

Dainavos pagrindinė mokykla

26.

Irena Mikaliūnienė

Dainavos pagrindinė mokykla

27.

Giedrė Šliumpienė

Panemunės pradinė mokykla

28.

Sigita Grigaliūnienė

Veršvų vidurinė mokykla

29.

Danutė Zlatarinskienė

Veršvų vidurinė mokykla

30.

Roma Čebakovienė

M. Valančiaus mokykla-darželis.

31.

Vaida Gailiuvienė

J. Grušo meno mokykla