Iniciatyvos

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo iniciatyvinė grupė

Tikslas:  supažindinti mokyklų pradinių klasių mokytojus su mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymu.

Uždaviniai:

1. Rengti iniciatyvinės grupės narių susirinkimus.

2. Bendrauti su specialistais.

3. Pasitarimų, konsultacijų metu tobulinti mokytojų profesines kompetencijas, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius.

Data

Renginio pavadinimas

Vieta

10 mėn.

Pasitarimas „Dėl plano sudarymo 2022- 2023 m. m.

El.erdvė

11 mėn.

Pasitarimas „Įtraukusi ugdymas. Dabartis ir perspektyvos“

El.erdvė

12 mėn.

Šventė „Papuoškime Kalėdinę eglutę“

VDU klasikinio ugdymo mokykla

02mėn.

Pasitarimas „Dėl darbo su hiperaktyviais vaikais“.

KŠIC

03 mėn.

Idėjų mugė „Kolega kolegai“. IT naudojimas ugdant mokinį turintį mokymosi sunkumų

KŠIC

04 mėn.

Susitikimas su kitų miestų specialiųjų poreikių mokinių ugdymosi iniciatyvinėmis grupėmis.

El.erdvė

05 mėn.

Pasitarimas „Dėl iniciatyvinės grupės veiklos aptarimo“.

VDU klasikinio ugdymo mokykla

 

 

Nariai

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Darbovietė

1.

Jūratė Skerstonienė   

Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla

2.

Ženeta Miladauskienė     

Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla

3.

Nijolė Čiučiulkienė 

Veršvų vidurinė mokykla

4.

Agnė Paprockaitė

Valančiaus pradinė mokykla

5.

Vilma Dailidienė

Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla

6.

Dalia Butvilienė

Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla

7.

Daiva Pranevičienė

Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla

8.

Aušra Jankienė

Dainavos pagrindinė mokykla

9.

Vita Masaitienė

Dainavos pagrindinė mokykla

10.

Jolanta Lišauskienė

„Paparčio“ pradinė mokykla

11.

Audronė Strolienė

„Paparčio“ pradinė mokykla

12.

Jolita Čistovienė

„Paparčio“ pradinė mokykla

13.

Jolita Beinorienė

Montesori mokykla-darželis „Žiburėlis“

14.

Dalia Versekėnaitė

Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla

15.

Česlova Karpovienė

KTU Vaižganto progimnazija

16.

Vaclova Vilė Gružauskaitė 

„Rūtelė“ mokykla- darželis

17.

Daiva Mickuvienė

Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla

18.

Vilija Želvienė  

T. Ivanausko gimnazija

19.

Jovita Tamašauskienė

J. Dobkevičiaus vidurinė mokykla

20.

Linita Sabienė

J. Grušo meno gimnazija

21.

Rita Križinauskienė

„Nemuno“  mokykla, daugiafunkcinis centras

22.

Zita Skatikienė

„Nemuno“ mokykla, daugiafunkcinis centras.

23.

Janina Rimydienė

Veršvų vid. mokykla

24.

Ramunė Barkauskienė

Dainavos pagrindinė mokykla

25.

Rimantė Bagdonienė

Dainavos pagrindinė mokykla

26.

Irena Mikaliūnienė

Dainavos pagrindinė mokykla

27.

Giedrė Šliumpienė

Panemunės pradinė mokykla

28.

Sigita Grigaliūnienė

Veršvų vidurinė mokykla

29.

Danutė Zlatarinskienė

Veršvų vidurinė mokykla

30.

Roma Čebakovienė

M. Valančiaus mokykla-darželis.

31.

Vaida Gailiuvienė

J. Grušo meno mokykla

kaunas.lt

KŠIC

pradinukai.lt

lpuma