Iniciatyvos

Sveikos gyvensenos iniciatyvinė kūrybinė grupė

2016 METŲ VEIKLOS KRYPTYS

Tikslas. Supažindinti mokyklų pradinių klasių ir ikimokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenes su fizinės saviugdos galimybėmis, skatinti sveikatos saugojimo kompetencijos integravimą į ugdymo procesą.

Uždaviniai:

  1. Suteikti žinių, kaip stiprinti sveikatą, ugdyti fizines galimybes.
  2. Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
  3. Sudaryti sąlygas, skleisti gerąją darbo patirtį apie sveiką gyvenseną mokyklų bendruomenėms
  4. Įtraukti ikimokyklinių įstaigų auklėtinius į aktyvų bendradarbiavimą.

Eil.

Nr.

Priemonės tikslui įgyvendinti

Vykdytojai

Terminas

1.

Veiklos plano 2022 – 2023 m. m. aprobavimas

 

Iniciatyvinės kūrybinės ,,Sveikos gyvensenos“ grupės pirmininkė

Larisa Bukinienė

2022 spalis

 

2.

 Rudens sveikatinimo renginys  „Draugauju su gamta- skaičiuoju žingsnius”

Kauno miesto pradinių klasių mokiniai ir ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai bei mokytojai.

2022 – 11 - 07 iki

2022 – 11 - 11

3.

 Rudens sveikatinimo renginio ,, Draugauju su gamta- skaičiuoju žingsnius” refleksija–projektinis plakatas

Mokytojai dalyvaujantys iniciatyvinės grupės veikloje, KŠIC

2022 – 11 - 17 iki

2022 – 11 - 30

4.

 

Žiemos sveikatinimo renginys „Žiemos išdaigos“

Kauno miesto pradinių klasių mokiniai ir ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai bei mokytojai.

2023 – 01 - 16 iki

2023 – 01 - 20

5.

Žiemos sveikatinimo renginio „Žiemos išdaigos“ refleksija – piešinių paroda

Kauno miesto pradinių klasių mokiniai ir ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai bei mokytojai, KŠIC

2023 – 01 - 30 iki

2023 - 02 - 10

7.

Sveiko maisto renginys „Iškeisk saldainį į daržovę“

Kauno miesto pradinių klasių mokiniai ir ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai bei mokytojai.

2023 – 03 - 20 iki

2023 – 03- 24

8.

Sveiko maisto renginio „Iškeisk saldainį į daržovę“ refleksija – erdvinio darbelio paroda

Kauno miesto pradinių klasių mokiniai ir ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai bei mokytojai, KŠIC

2023 – 04-03 iki

2023 – 04 - 07

9.

Dviračių varžybos ,,Po miestelį dviratuku 2023“

Mokytojai dalyvaujantys iniciatyvinės grupės veikloje, KŠIC

2023 – 04 – 24 iki 2023 – 04 – 30.

10.

Dviračių varžybos ,,Po miestelį dviratuku 2023“ refleksija – nuotraukų paroda

Kauno miesto pradinių klasių mokiniai ir ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai bei mokytojai, Kauno miesto viešoji biblioteka

2023 – 05- 02 iki

2023 – 05 - 12

kaunas.lt

KŠIC

pradinukai.lt

lpuma