Sveikos gyvensenos iniciatyvinė kūrybinė grupė

2016 METŲ VEIKLOS KRYPTYS

 

Tikslas. Supažindinti mokyklų pradinių klasių ir ikimokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenes su fizinės saviugdos galimybėmis, skatinti sveikatos saugojimo kompetencijos integravimą į ugdymo procesą.

 

Uždaviniai:

 

  1. Suteikti žinių, kaip stiprinti sveikatą, ugdyti fizines galimybes.
  2. Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
  3. Sudaryti sąlygas, skleisti gerąją darbo patirtį apie sveiką gyvenseną mokyklų bendruomenėms
  4. Įtraukti ikimokyklinių įstaigų auklėtinius į aktyvų bendradarbiavimą.

Eil.
Nr.

Priemonės tikslui įgyvendinti

Vykdytojai

Terminas

1.

Veiklos plano aprobavimas
2016m.

Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros departamento Švietimo ir ugdymo skyriaus vyr. specialistė Dileta Tindžiulienė.
Iniciatyvinės kūrybinės ,,Sveikos gyvensenos“ grupės pirmininkė
Larisa Bukinienė

2015-12-01

2.

Sveikatinimo renginys – sveikatinimo diena ,,Žaisk ir sportuok lauke”

Kauno miesto pradinių klasių mokiniai ir ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai bei mokytojai

2016-01-18 iki 2016-02-19

3.

Sveikatinimo renginio – sveikatinimo dienos ,,Žaisk ir sportuok lauke” refleksija  - aprašyti vieną žaidimą/ žaidybinę veiklą

Mokytojai dalyvaujantys iniciatyvinės grupės veikloje, KPKC

2016-01-18 iki 2016-02-19

4.

Plaukimo varžybos ,,Mes mažieji plaukikai“

Kauno miesto pradinių klasių mokiniai bei mokytojai

2016-01 mėn.

5.

Dviračių varžybos ,,Lenktyniausime su       vėju“

Mokytojai dalyvaujantys iniciatyvinės grupės veikloje, ikimokyklinių įstaigų auklėtiniai, KPKC ir Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros departamento Švietimo ir ugdymo skyrius

2016-04 mėn. pabaiga 05mėn. pradžia.

6.

Parengta dviračių varžybų ,,Lenktyniaus su vėju“ piešinių paroda ,,Mano svajonių dviratis“.

Mokytojai dalyvaujantys iniciatyvinės grupės veikloje, KPKC , Kauno m. Pedagogų kvalifikacijos centro vyr. specialistė A.Antanavičienė

2016-05mėn.

7.

Sveikatingumo diena ,,Kaip sveikai pradėti dieną“

Kauno miesto pradinių klasių mokiniai ir ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai bei mokytojai

2016-10-10

8.

Iniciatyvinės kūrybinės grupės veiklos aptarimas, gairių ateičiai 2017m.  numatymas

Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros departamento Švietimo ir ugdymo skyriaus vyr. specialistė Dileta Tindžiulienė.
Koordinatorė
Larisa Bukinienė

2016-12 mėn.

 

Aprobuota: Kauno miesto pradinių klasių mokytojų iniciatyvinės kūrybinės ,, Sveikos gyvensenos“ grupės pasitarime 2015-12-01d. Protokolo Nr.3