Tautinių tradicijų puoselėjimo iniciatyvinė kūrybinė grupė

VEIKLOS PLANAS 2016 m.

Tikslas – suburti mokytojus, mokinius, tėvus atsakingos ir kūrybingos asmenybės, suvokiančios savo tautos ištakas, savitumą, gebančios vertinti ir tausoti vertybes, tradicijas ir papročius, ugdymui. Uždaviniai:

· padėti mokiniui pažinti ir suprasti savo tautos istoriją, kultūrą ir jos reiškinių įvairovę;

· per pasirinktas pilietino ir tautinio ugdymo bei etninės kultūros priemones siekti asmenybinės mokinių ūgties;

· skatinti mokinius, mokytojus, tėvus puoselėti tautos, krašto kultūros tęstinumą, tapatybės išsaugojimą;

· plėtoti mokytojų dalykines kompetencijas tautinio ir pilietinio ugdymo, etninės kultūros srityse.

 

Eil.

Nr.

Priemonės tikslui

įgyvendinti

Vykdytojai

Terminas

Ištekliai

 

Laukiamas

rezultatas

1.

Viktorina „Pažink Lietuvą“, skirta Vasario 16- ajai paminėti, 4 klasių mokinams

Kauno Milikonių pagrindinė mokykla

2016 02 11

Padėkos

Skatins mokinių domėjimąsi Lietuva, sudarys galimybes mokinių pažintinei, kūrybinei saviraiškai.

2.

Konkursas „Mes – Lietuvos ateitis“, skirta Kovo 11 – ajai paminėti, 3 klasių mokiniams

Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinė mokykla ir Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejus

2016 03 01

Padėkos

Atlikdami organizatorių parengtas užduotis komandose,  dalyviai pagilins Lietuvos istorines žinias.

3.

Respublikinė pradinių klasių mokinių eilėraščių  popietė ir kūrybinių darbų paroda „Šimtą metų aš gyvensiu vaikų širdelėse...“

Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla – daugiafunkcis centras

2016 04

Padėkos

Puoselės tautinės kultūros paveldą, skatins domėjimąsi lietuvių menininkų kūryba, ugdys pagarbą kultūriniam palikimui.

4.

Tarptautinis pradinių klasių mokinių konkursas „Lygūs, bet skirtingi“

Kauno Milikonių pagrindinė mokykla, Jonavos kultūros centras

 

2016 10

Padėkos

Skatins mokinius domėtis Lietuvoje gyvenančiomis tautomis, stiprinti ryšius su lietuviais, gyvenančiais užsienyje.

5.

 

 

Iniciatyvinės kūrybinės grupės veiklos plano sudarymas ir aptarimas

Švietimo ir ugdymo skyriaus vyr. specialistė Dileta Tindžiulienė,  

koordinatorė Gita Levickienė

2016 11

Nenumatomi

Bus parengtas iniciatyvinės grupės veiklos planas

2017 m.

 

Aprobuota: Kauno miesto pradinių klasių mokytojų iniciatyvinės kūrybinės grupės „Tautinių tradicijų puoselėjimas“ susirinkime 2015 – 12 – 03, protokolo Nr.2.

 


Grupės nariai

Pavardė, vardas

Pareigos

Mokykla

Kontaktiniai duomenys

Levickienė Gita

 

koordinatorė

Milikonių pagrindinė mokykla

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Valatavičienė Jūratė

sekretorė

Milikonių pagrindinė mokykla

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Brazienė Danutė

narė

Milikonių pagrindinė mokykla

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Liutkevičienė Erika

narė

Milikonių pagrindinė mokykla

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Mandravickienė Janina

narė

Milikonių pagrindinė mokykla

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Miliauskienė Elena

narė

Milikonių pagrindinė mokykla

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Berentienė Dalia

narė

Bernardo Brazdžionio mokykla-daugiafunkcis centras

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Biknienė Kristina

narė

Bernardo Brazdžionio mokykla-daugiafunkcis centras

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Gailiušienė Irena

narė

Bernardo Brazdžionio mokykla-daugiafunkcis centras

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Mikailienė Lina

narė

Bernardo Brazdžionio mokykla-daugiafunkcis centras

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Adomavičienė           Raimonda

narė

Bernardo Brazdžionio mokykla-daugiafunkcis centras

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Streckienė Valerija

narė

Bernardo Brazdžionio mokykla-daugiafunkcis centras

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Vengalienė Jolanta

narė

Dainavos pagrindinė mokykla

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Masaitienė Vita

narė

Dainavos pagrindinė mokykla

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Jankienė Aušra

narė

Dainavos pagrindinė mokykla

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Kimbirauskienė Ona

narė

Humanitarinė pagrindinė mokykla

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Račienė Sigita

narė

Kazio Griniaus progimnazija

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Jankauskienė Anna

narė

Kazio Griniaus progimnazija

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Asevičienė Ona

narė

Kazio Griniaus progimnazija

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Urniažienė Laimutė

narė

Kazio Griniaus progimnazija

lŠis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Krūminienė Laima

narė

Kovo 11- osios gimnazija

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Bartkuvienė Giedrė

narė

Lopšelis-darželis „Kūlverstukas”

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Barštienė Giedrė

narė

Lopšelis-darželis „Kūlverstukas”

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Bukėnienė Vida

narė

Lopšelis-darželis „Kūlverstukas”

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Mačiulienė Loreta

narė

Lopšelis-darželis „Kūlverstukas“

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Marozienė Diana

narė

Jono Laužiko spec. mokykla

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Šykštienė Nijolė

narė

Jono Laužiko spec. mokykla

 

Jonikas Albinas

narys

Jono Laužiko spec. mokykla

 

Regelskis Darius

narys

Jono Laužiko spec. mokykla

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Murzienė Alma

narė

Stasio Lozoraičio pagrindinė mokykla

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Anusevičius Virgilijus

narė

Stasio Lozoraičio pagrindinė mokykla

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Anusevičienė Liuda

narė

Stasio Lozoraičio pagrindinė mokykla

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Jaraitienė Ramutė

narė

Jono Pauliaus II gimnazija

 

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Labanauskienė Rita

narė

Jono Pauliaus II gimnazija

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Praškevičiūtė   Virginija

narė

Rokų gimnazija

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Tulienė Rūta

narė

Mokykla-darželis „Rūtelė“

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Ulerienė Lolita

narė

Mokykla-darželis „Rūtelė“

 

Matelionienė Edita

narė

Šančių pagrindinė mokykla

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Balčaitienė Genė

 

narė

Tirkiliškių  mokykla- darželis

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Gedvilienė Astra

narė

Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.