Naujienos

Skučaitė

„Kol žodis gyvas – bus gyva jį dovanojus Lietuva“

2021 m. vasario 15 dieną  baigėsi Kauno miesto mokyklų 2–4 klasių mokinių dailaus rašto konkursas „Kol žodis gyvas – bus gyva jį dovanojus Lietuva“, skirtas paminėti Lietuvos valstybinėms šventėms ir poetės Ramutės Skučaitės artėjančiam 90 metų jubiliejui. Jo tikslas – ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašto įgūdžius.

Pirmasis konkurso etapas organizuotas mokyklose. Kiekviena mokykla išsirinko po vieną dailiausiai rašantį antros, trečios ir ketvirtos klasės mokinį. Šie mokiniai dalyvavo antrajame (finaliniame) konkurso etape, kuriame gavo užduotį – dailyraščiu, taisyklingai ir be klaidų nurašyti jiems parinktus Ramutės Skučaitės eilėraščius. Tai tapo tikru išbandymu konkurso dalyviams. Mokiniams teko įdėti daug pastangų ir atkaklaus darbo, kol po nelabai pasisekusio pirmo ar antro bandymo dailia rašysena ir be klaidų parašyti žodžiai tvarkingai sugulė į visą eilėraščio tekstą baltame popieriaus lape.  
Konkurso finalui atsiųsti 32 antrokų, 28 trečiokų ir 27 ketvirtokų darbai iš 32 Kauno miesto mokyklų. Džiugu, kad net 83 konkurso dalyviams iš 89 pateikusiųjų finaliniam konkursui darbus, ši užduotis pasirodė įveikiama. Jų rankutėmis dailiai užrašyti Ramutės  Skučaitės kūriniai sugulė į dar vieną poetės nuostabių eilėraščių rinktinę, kurią galima peržiūrėti šioje virtualioje parodoje: https://padlet.com/gabiumokiniuugdymas/699bltu5po339x4h          
Visi finalinio konkurso dalyviai, virtualioje parodoje eksponuojamų darbų autoriai, apdovanojami padėkomis. Konkurso vertinimo komisija išskyrė 7 geriausių darbų autorius ir juos apdovanoja konkurso laureato diplomais. Tai: 
o Gabriela Kveragaitė, Kauno Juozo Grušo meno gimnazija, 2b klasė  (mokytoja Gitana Kairienė)
o Urtė Baranauskaitė, Milikonių progimnazija, 2 klasė (mokytoja Virginija Matakienė)
o Neda Ambrasaitė, Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija, 2 klasė (mokytoja Rasa Bieliūnaitė)
o Emilija Panumytė, Kauno Milikonių progimnazija, 3d klasė (mokytoja Jolanta Balandienė)
o Ugnė Burakovaitė, Kauno Juozo Urbšio progimnazija, 3b klasė (Violeta Mickevičienė)
o Rugilė Ivanauskaitė, Kauno Milikonių progimnazija, 4 c klasė (mokytoja Rasa Katalynienė)
o Gabija Mašalaitė, Kauno P. Mašioto pradinė mokykla, 4 c klasė (mokytoja Vida Labunskienė)
 
 Visiems konkurso dalyviams, visiems neabejingiems dailiam raštui, mokantiems bei norintiems rašyti aiškiai, dailiai ir taisyklingai, šis Ramutės Skučaitės palinkėjimas: „Tai kas, kad ranka parašytos raidės balsas už internetinį ženklą tylesnis, bet toji kukli raidelė – juk vienintelė – visam pasauly vienintelė! – tyliai, kiekvieno jūsų  balsu prašnekus. Mylėkim ją – ir tą gražų rašto vėrinį, kurį dabar kuria jūsų rašančios rankos. Tebus jis, toks šiltas, jūsų suvertas, Lietuvai papuošti.“

Kauno švietimo inovacijų centras

Logotipas