Siuntiniai

Priemonė suteikia žinių, kaip gintaras atsirado, kokios svarbiausios gintaro savybės. Pateikiami gintaro panaudojimo pavyzdžiai. Iliustracijos padeda mokiniams geriau suvokti pateikiamą informaciją.

Priemonė padeda mokiniams prisiminti ir įtvirtinti, atliekant vaizdžiai pateiktas užduotis, daiktavardžių, atsakančių į klausimus Ką? Į ką? galūnių rašybą. Mokiniai skatinami atlikti užduotis bendradarbiaujant poroje ir grupėje, įsivertinti atliktą darbą. Animuotos iliustracijos padeda mokiniams geriau suvokti pateikiamas užduotis.

Priemonė supažindina su interneto erdvėje slypinčiais pavojais. Pateikiami bendraamžių piešiniai ir mintys apie saugumą internete kviečia mokinius diskutuoti, verčia susimąstyti.

Priemonė vaizdžiai supažindina su sena ir garbinga Kauno pilimi. Pateikiami svarbiausi istoriniai faktai ir nuotraukos. Priemonėje pateikiama informacija skatina mokinius didžiuotis savo šalies praeitimi, domėtis Lietuvos ir Kauno istorija.

Priemonė supažindina su Saulės sistemos planetomis. Pateikiami svarbiausi duomenys ir skiriamieji planetų požymiai. Video iliustracija padeda lengviau įsivaizduoti ir palyginti Saulės sistemos planetų dydžius, mūsų Žemės vietą sistemoje.

Priemonė vaizdžiai supažindina su senosiomis Lietuvos sostinėmis - Kernave ir Trakais. Pateikiami svarbiausi istoriniai faktai ir nuotraukos. Priemonėje pateikiama informacija skatina mokinius didžiuotis savo šalies praeitimi, domėtis Lietuvos istorija.

Priemonę sudaro 5 mįslių grupės (daržovės, vaisiai ir uogos, miško gėrybės, gyvūnai, įvairios) po 5 mįsles kiekvienoje. Mokiniai turi pasirinkti norimą mįslių grupę ir mįslės numerį. Perskaitę mįslę, pabandyti ją įminti. Pasitikrinimui, kitoje skaidrėje pateikiamas atsakymas su iliustracija. Pateikties skaidrės vartomos tik kompiuterio pele spaudžiant pasirinkto klausimo numerį, namelio ar rodyklės paveikslėlį.

Internetiniai įrankiai naudojami per dailės ir technologijų pamokas nuotolinio mokymo metu.

Bendradarbiavimo galimybės per dailės ir technologijų pamokas, dirbant nuotoliniu būdu.

Dirbant nuotoliniu būdu su ketvirtokais integruotos dailės bei technologijų temos kartu su matematikos, pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos, fizinio ugdymo temomis.

Grafikos technikų panaudojimas kūrybiškumo skatinimui. Eksperimentai – žaidimai.

Siekiant padidinti mokinių ir mokinių tėvų įsitraukimą ir domėjimąsi ugdymo procesu A. Puškino gimnazijos 4B kl. buvo sukurtas pamokų ciklas „Įdomiosios pamokos kartu su tėvais“. Kiekviena penktadieni viena šeima (tėvas(i) ir vaikas) pagal pasirinktą temą praveda pamoką per ZOOM programą.

 
 
Powered by Phoca Download