KPKC

Mūsų metodinės valandos

1. 2020-05-04, 13 val.
Metodinė valanda-diskusija „Muzikos pamoka pradinėse klasėse“.
Veda – J. Vengalienė, Kauno Dainavos progimnazijos direktorė, Kauno m. pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė.
Registracija: https://www.kpkc.lt/seminarai/register.php?id=3737&date=4804

2. 2020-05-06, 13 val.
Metodinė valanda-diskusija „Fizinio ugdymo pamoka pradinėse klasėse“.
Veda – J. Vengalienė, Kauno Dainavos progimnazijos direktorė, Kauno m. pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė.
Registracija: https://www.kpkc.lt/seminarai/register.php?id=3738&date=4805

3. 2020-05-07, 13 val.
Metodinė valanda-diskusija „Informatikos programos integracija pradinėse klasėse“.
Veda – J. Vengalienė, Kauno Dainavos progimnazijos direktorė, Kauno m. pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė.
Registracija: https://www.kpkc.lt/seminarai/register.php?id=3739&date=4806

4. 2020-05-08, 13 val.
Metodinė valanda-diskusija „Dailės-technologijų pamoka pradinėse klasėse“.
Veda – J. Vengalienė, Kauno Dainavos progimnazijos direktorė, Kauno m. pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė.
Registracija: https://www.kpkc.lt/seminarai/register.php?id=3740&date=4807

Dėkojame už bendradarbiavimą.