Naujienos

Teksto analizės kortelės

Savo pradinio ugdymo mokytojos veikloje skiriu didelį dėmesį mokinių saviraiškai, kūrybiškumui ir savarankiškumui. Mano pamokose dažniausiai vyrauja metodas nuo ,,žinomo“ prie ,,nežinomo“. Dirbant pagal „Šok“ serijos vadovėlį ,,Pupa” pasigedau jame detalesnės kūrinių analizės. Teksto analizės pateiktis vadovėlyje nėra įdomi, išsami, teksto pabaigoje pateikti tik 4-5 klausimai. Ieškant įvairių teksto analizės metodų kilo mintis sukurti teksto analizės korteles.
Kiekviena kortelė turi pavadinimą, kuris įpareigoja mokinius atlikti tam tikrą užduotį perskaičius tekstą. Mokiniai gali burtų keliu patys išsitraukti vieną iš daugumos kortelių, gali būti jiems padalintos mokytojos arba turi galimybę pasirinkti tą, kurios užduotį nori atlikti konkrečios pamokos metu. Tai priklauso nuo to, kaip esate susiplanavę pamoką.

Kortelių pavadinimai:
• TEKSTO TEMOS ŽODŽIŲ AIŠKINTOJAS. Mokinys, gavęs šia kortelę, žodynėlio pagalba aiškina neaiškius teksto žodžius visai klasei.
• TEKSTO TEMOS APIBŪDINTOJAS. Mokinys, turintis šią kortelę, įvardina kūrinio temą.
• KLAUSIANTIS IR MĄSTANTIS. Mokinys bet kuriuo metu gali sugalvoti 1-2 užduotis, klausimus ir juos pateikti klasės draugams.
• TEKSTO PAGRINDINĖS MINTIES AIŠKINTOJAS. Mokinys įvardina teksto pagrindinę mintį.
• TEKSTO MORALO KŪRĖJAS. Mokiniui reikia sugalvoti kūrinio moralą, remiantis patarlėmis ir priežodžiais.
• KLAUSIMŲ AMBASADORIUS. Mokinys, remiantis tekstu, turi sugalvoti 5-6 klausimus ir juos pateikti mokiniams.
• TEKSTO PLANO KŪRĖJAS. Mokinys turi sugalvoti teksto planą ir jį perskaityti klasėje.
• ĮDOMIŲ UŽDUOČIŲ MINISTRAS. Mokinys turi sugalvoti 1-2 įdomias literatūrines ar gramatines užduotis.
• ĮDOMIŲ KLAUSIMŲ KŪRĖJAS. Mokinys turi sugalvoti 1-2 įdomius klausimus ir juos pateikti.
• GRAMATINIŲ UŽDUOČIŲ KŪRĖJAS. Mokiniui reikia sugalvoti 1-2 gramatines užduotis, kurias turi atlikti visi mokiniai raštu arba keli mokiniai žodžiu.

Teksto analizės korteles galima naudoti individualiam darbui, diferencijuojant užduotis, darbui poroje, grupinėje veikloje. Tais pačiais pavadinimais būna 2-3 kortelės.
Naudojant teksto analizės korteles pamokose mokiniai dirba labai aktyviai, sukauptai, koncentruojasi į užduoties atlikimą. Taip dirbant pastebėjau, kad išlavėjo mokinių kritinio mąstymo įgūdžiai, individualūs gebėjimai, teksto suvokimo gebėjimai, praturtėjo žodynas, ėmė aktyviau diskutuoti bei reikšti savo nuomonę perskaityto kūrinio tema. Šis mano sugalvotas teksto analizės metodas mokinius motyvuoja ir jie noriai bei aktyviai dirba pamokų metu.

 

Straipsnį parengė pradinių klasių vyresnioji mokytoja Snieguolė Beniulienė

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

Kauno švietimo inovacijų centras

Logotipas