Leidyklų priemonės

Išmaniojo skaitytojo užrašai 3-4 klasei

 V.Garnionienė, M.Garnionis

Išmaniojo 3-4

Šaunuoli (-e)! Ar esi girdėjęs (-usi) apie Išmaniųjų skaitytojų planetą ir trijų šios planetos gyventojų – Mobiliuko Tauškaliuko, Išmaniosios Planšetėlės ir Robotuko Paieškučio – kelionę į Žemę?

Dabar jie erdvėlaiviu grįžta į gimtąją Išmaniųjų skaitytojų planetą.

Išmaniukai labai tikisi, kad tu skaitysi knygas, atliksi jų sugalvotas užduotis, perskaitytas knygas pristatys! draugams ir juos taip pat paskatinsi skaityti. Perlink lipdukus ir juos klijuok j savo ar draugo išmaniojo skaitytojo planšetinį kompiuterį plakatą. Tapk išmaniuoju skaitytoju ekspertu!

Jei patirsi sunkumų – ne bėda, tau visada padės draugiškieji išmaniukai, klasės draugai ar suaugusieji. Smagių atradimų!

Leidinys parengtas taip, kad mokiniai galėtų dirbti ir savarankiškai, ir bendradarbiaudami vieni su kitais. Už atliktas puslapio užduotis duodami trys lipdukai. Jei knyga pasiūloma draugams ir tą pačią knygą skaito ir užduotis atlieka keletas mokinių, jiems skiriama dar po lipduką. Lipdukai suteikia teisę vertinti draugų parengtus knygų pristatymus. Jei pristatymas patiko, lipdukas klijuojamas į draugo „planšetinį kompiuterį“ ir pasirašoma. Jei mokinys knygas skaito ir užduotis atlieka vienas (pvz., per atostogas), lipdukus klijuoja į savo „planšetinį kompiuterį“.

Atlikus visas užduotis pelnomas Išmaniojo skaitytojo eksperto diplomas. Šios taisyklės nėra privalomos, galima sukurti ir savas, pavyzdžiui, sutarti su pačiais mokiniais, kaip jie atliks užduotis, dalysis lipdukus, pristatys knygas ir vertins pristatymus.

Įsigyti galite knygynuose arba internetu.

Leidėjas: Šviesa
Metai: 2014
Puslapiai: 32
ISBN: 9785430062842
Formatas: 21,4 x 29,2 cm, minkšti viršeliai

Išmaniojo skaitytojo užrašai 1-2 klasei

 V.Garnionienė, M.Garnionis

Išmaniojo 1-2

Ar esi girdėjęs(-usi) apie Išmaniųjų skaitytojų planetą? Trys šios planetos gyventojai – Mobiliukas Tauškaliukas, Išmanioji Planšetėlė ir Robotukas Paieškutis – sumanė aplankyti mūsų planetą – Žemę. Skrendant jų erdvėlaivis susidūrė su keletu kosminių kūnų ir vos nesudužo. Vis dėlto jiems pavyko nusileisti Žemėje.
Išmaniukai tikisi, kad tu iššifruosi jų slaptažodį, padėsi jiems sutaisyti apgadintą erdvėlaivį ir nusipelnysi išmaniojo skaitytojo diplomo!

Taigi čiupk „Išmaniojo skaitytojo užrašus“ ir pirmyn! Atlik išmaniukų užduotis, rink ir klijuok lipdukus su slaptažodžio dalimis! Jei patirsi sunkumų – ne bėda, tau visada pagelbės draugiškieji išmaniukai. Tu tikrai gali tapti išmaniuoju(-iąja) skaitytoju(-oja)! Bus smagu!

Su plakatu ir lipdukais!

„Išmaniojo skaitytojo užrašai 1–2 klasei“ skiriami mokinių refleksijai skatinti, įgytoms žinioms apie knygas pasitikrinti ir/ar pakartoti. Knygas skaitymui galima rinktis savo nuožiūra.

Leidinyje pateikiama teorinė medžiaga ir užduotys padės mokiniams mokytis savarankiškai. Mokiniai skatinami skaityti įvairią literatūrą, ją vertinti, bendradarbiauti, reikšti savo nuomonę, darbą įsivertinti.

Atlikęs(-usi) puslapio užduotis, mokinys(-ė) gauna lipduką su slaptažodžio dalimi ir jį klijuoja į tinkamą erdvėlaivio vietą. Surinkęs(-usi) visus lipdukus perskaitys slaptažodį ir pelnys išmaniojo(-iosios) skaitytojo(-ojos) diplomą.

Įsigyti galite knygynuose arba internetu.

Leidėjas: Šviesa
Metai: 2014
Puslapiai: 32
ISBN: 9785430062835
Formatas: 21,4 x 29,2 cm, minkšti viršeliai

Pratybų sąsiuvinis „Lietuvių kalbos testai 3–4 klasėms“

 V.Garnionienė, M.Garnionis

Testai

Ar nori susipažinti su linksmuoliu Daiktavardžiu ir jo kaimynu – pamaiva Būdvardžiu? Gudruolis Lapiukas kviečia Tave panarplioti lietuvių kalbos pinkles! Čiupk ponaitį Pieštuką, jo bičiulį Trintuką ir – pirmyn! Kiekvienas testas – tai 10 kliūčių. Įveik jas! Tada stabtelk, pasitikrink atsakymų lape ir suskaičiuok teisingus atsakymus. Jei likai nepatenkintas(-a) rezultatu – nenusimink! Nutrink teste pasirinktus atsakymus ir bandyk dar kartą! Tau tikrai pavyks! Tu gali mokytis pats(-i)! Sėkmės!

„Lietuvių kalbos testai 3–4 klasėms“ skirti individualiai mokytis lietuvių kalbos, įgytoms žinioms pasitikrinti ir kartoti. Leidinyje pateikiama teorinė medžiaga ir užduočių atsakymai padės mokiniams mokytis savarankiškai. Mokiniai skatinami pasitikrinti, įsivertinti darbą. Jei rezultatas netenkina, testą galima kartoti keletą kartų. Šiuos testus taip pat naudinga atlikti prisimenant ir kartojant 3–4 klasių kursą.

Leidėjas: Tyto alba
Metai: 2011
Puslapiai: 72
ISBN: 9789986168324
Formatas: 21 x 29,5 cm, minkšti viršeliai

© Vilma Garnionienė, 2011
© Mindaugas Garnionis, 2011
© Nijolė Vilkišiūtė, dizainas, 2011

Skaityk, rašyk, išmok

 A.Stankutė

Skaityk, rašyk

Priemonė skirta priešmokyklinių grupių vaikams ir pradinių klasių mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Užduotys skirtos mokytis abėcėlės, skiemenuoti, skaityti, rašyti. Vaikas nuvalomu rašikliu (flomasteriu) gali rašyti raides ir žodžius ant kortelės tol, kol pavyks parašyti taisyklingai. Priemone gali naudotis specialieji pedagogai, logopedai, pradinių klasių mokytojai, darželių auklėtojai ir tėvai.
Platina Smaltijos leidykla.

Daugiau apie priemones kristianaweebly.weebly.com.

BINGO! Stalo žaidimas s ir š garsų tarimui įtvirtinti

 A.Stankutė, K.Stankutė – Matė

Bingo

Smagus stalo žaidimas skirtas ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams ir pradinių klasių mokiniams, turintiems fonetinių ir fonologinių kalbos sutrikimų. Jis padės mokytis ir įtvirtinti taisyklingą s ir š garsų tarimą žodžio pradžioje, viduryje ir pabaigoje. Taip pat ši priemonė skirta žodynui turtinti, apibendrinančioms sąvokoms formuoti, mąstymui lavinti, skaitymo įgūdžiams tobulinti. „Bingo!“ – tai žaidimas, visada suteikiantis vaikams daug džiaugsmo ir azarto!
Platina Smaltijos leidykla.

Daugiau apie priemones kristianaweebly.weebly.com.

Į viršų