Sveikiname Lietuvą!

Būk laisva,

Brangi Tėvyne!

Tau mūsų protai,

Darbai ir stiprybė!


Sveikiname Lietuvą!
Į viršų