b21 Patikra - Būdvardžių skaičiai


Duomenys (el. pašto pildyti nebūtina)


 patikros testas

 5 klausimai teste.   1 min. klausimo atsakymui

 10 klausimų bankas

 įveikimo balas: 5 iš 5 (100%)

 paguodos balas: nėra.Pradėti