d41 Patikra - Daiktavardžių rūšys, giminės, skaičiai


Duomenys (el. pašto pildyti nebūtina)


 patikros testas

 10 klausimų teste.   1 min. klausimo atsakymui

 39 klausimų bankas

 įveikimo balas: 10 iš 10 (100%)

 paguodos balas: 8 ar 9 iš 10 (80% ar 90%)Pradėti