vl01 Laikrodis ir kampai


 mokomasis testas

 12 klausimų teste.   2 min. klausimo atsakymui

 12 klausimų bankas

 sudarė Elzė Garnionytė 2018-11-03Pradėti