vl Patikra „Laikrodis ir kampai“


Duomenys (el. pašto pildyti nebūtina)


 patikros testas

 10 klausimų teste.   1 min. klausimo atsakymui

 12 klausimų bankas

 įveikimo balas: 10 iš 10 (100%)

 paguodos balas: nėra.Pradėti