Būdvardis

Būdvardis

Būdvardis – yra kalbos dalis, kuri reiškia daiktų požymius ir atsako į klausimus koks? kokia? kokie? kokios?

Būdvardžių giminės

Sakinyje būdvardis derinamas su daiktavardžiu gimine, skaičiumi ir linksniu.

Moteriškosios giminės būdvardžiai – atsako į klausimus kokia? kokios?pvz.: pilka, pilkos.

Vyriškosios giminės būdvardžiai – atsako į klausimus koks? kokie?pvz.: pilkas, pilki.

Būdvardžių skaičiai

Sakinyje būdvardis derinamas su daiktavardžiu gimine, skaičiumi ir linksniu.

Vienaskaitos būdvardžiai atsako į klausimus, koks? kokia? pvz.: pilkas, pilka.

Daugiskaitos būdvardžiai atsako į klausimus, kokie? kokios? pvz.: pilki, pilkos.

Būdvardžių linksniai

Sakinyje būdvardis derinamas su daiktavardžiu gimine, skaičiumi ir linksniu.

Būdvardžių vardininkas – klausimas koks? kokia? kokie? kokios?,

Būdvardžių kilmininkas – klausimas kokio? kokios? kokių?,

Būdvardžių naudininkas – klausimas kokiam? kokiai? kokiems? kokioms?,

Būdvardžių galininkas – klausimas kokį? kokią? kokius? kokias?,

Būdvardžių įnagininkas – klausimas kokiu? kokia? kokiais? kokiomis?,

Būdvardžių vietininkas – klausimai kokiame? kokioje? kokiuose? kokiose?.

Būdvardžių linksniavimas

Linksniavimas

Vienaskaita
V. koks? kokia? puikus, puiki
K. kokio? kokios? puikaus, puikios
N. kokiam? kokiai? puikiam, puikiai
G. kokį? kokią? puikų, puikią
Įn. kokiu? kokia? puikiu, puikia
Vt. kokiame? kokioje? puikiame, puikioje

Daugiskaita
V. kokie? kokios? puikūs, puikios
K. kokių? puikių
N. kokiems? kokioms? puikiems, puikioms
G. kokius? kokias? puikius, puikias
Įn. kokiais? kokiomis? puikiais, puikiomis
Vt. kokiuose? kokiose? puikiuose, puikiose

Į viršų