Įvertinimai

Pedagoginiai, psichologiniai testai, įvertinimai.


Icon
Mokyklines brandos tyrimas J. Jiraseko verbalinio mąstymo testu

Mokyklinės brandos tyrimas J. Jiraseko verbalinio mąstymo testu.

Icon
Mokyklinės brandos tyrimas J. Jiraseko modifikuotu A. Kerno testu

Mokyklinės brandos tyrimas J. Jiraseko modifikuotu A. Kerno testu.

Icon
Mokymosi stiliaus testas. 30 kl.

Pagal Neil Fleming

Testas mokymosi stiliui nustatyti. 30 klausimų. Pagal Neil Fleming VARK/VAK (girdimasis, jutiminis, regimasis mokymosi stiliai).

Icon
Mokymosi stiliaus testas. 36 kl.

Pagal Neil Fleming

Testas mokymosi stiliui nustatyti. 36 klausimai. Pagal Neil Fleming VARK/VAK (girdimasis, jutiminis, regimasis mokymosi stiliai).

Icon
Pirminis SUP įvertinimas

A. Stankutė

Pirminis SUP įvertinimas.

Icon
Vaiko aktyvumo ir dėmesio sutrikimų vertinimo skalė

Vaiko aktyvumo ir dėmesio sutrikimų vertinimo skalė. DSM-IV mokytojams.

Icon
Skaičiuoklė. Specialiųjų ugdymosi poreikių lygiai mokykloms.

M. Garnionis

Specialiųjų ugdymosi poreikių lygiams skaičiuoti mokyklose. Skirta specialiesiems pedagogams, logopedams, vaiko gerovės komisijoms. Pagal „Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo 2011 m. liepos 13 d. Nr. V-1265/V-685/A1-317”

2.3 versijoje galima atsispausdinti lentelę su įverčiais.

Icon
Skaičiuoklė. Specialiųjų ugdymosi poreikių lygiai ikimokyklinėms įstaigoms (pakeista)

M. Garnionis

Specialiųjų ugdymosi poreikių lygiams skaičiuoti ikimokyklinėse įstaigose. Skirta specialiesiems pedagogams, logopedams, vaiko gerovės komisijoms. Pagal „Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo 2011 m. liepos 13 d. Nr. V-1265/V-685/A1-317” ir pakeitimas 2013 m. liepos 26 d. Nr. V-718/V-762/A1-433

3.4 versijoje galima atsispausdinti lentelę su įverčiais


    Į viršų