v04 Veiksmažodžių esamasis laikas

/5
2 balsai, 5 vidurkis
8

v04 Veiksmažodžių esamasis laikas

 mokomasis testas

 5 klausimai teste.   be laiko limito atsakymui.

 5 klausimų bankas

1 / 5

Kokios raidės praleistos sakinyje?

Zigmas joj_ ir kvatoj_.

2 / 5

Į kokius klausimus atsako esamojo laiko veiksmažodžiai?

3 / 5

Kuriame sakinyje pavartotas esamojo laiko veiksmažodis?

4 / 5

Kiek esamojo laiko veiksmažodžių yra sakinyje?

Dieną naktį eina, niekad nesustoja. (Laikrodis)

5 / 5

Kuris žodis yra esamojo laiko veiksmažodis?

Piktą žodį visi girdi.

Rezultatas

0%

Įvertinkite:

v04 Veiksmažodžių esamasis laikas
Į viršų