Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. ISAK-3216 "Dėl Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

Publikavimas: Valstybės žinios, 2009-02-21, Nr. 20-816

Įsigalioja 2009-02-22 

=>Dokumentas seimo svetainėje

 

 2009-01-16 įsakymas Nr. ISAK-94

Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymo nr. ISAK-3216 „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Publikavimas: Valstybės žinios, 2009-01-27, Nr. 10-378

Įsigalioja 2009-01-28 

=>Dokumentas seimo svetainėje

 

2008-11-24 įsakymas Nr. ISAK-3216

Dėl Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo

Publikavimas: Valstybės žinios, 2008-12-11, Nr. 142-5669

Įsigalioja 2009-01-01

=>Dokumentas seimo svetainėje